Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

 

 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019r. poz. 1696 z póź. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Zakres działania

Realizujący zadanie wynikające z art. 6 ustawy

 

 

Sposób realizacji

 

 

Termin

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Koordynator

Zamieszczenie informacji i danych kontaktowych koordynatora na stronie internetowej DPS Nowogrodziec

 

Do dnia

30.09.2020r.

2.

Opracowanie i publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

Sporządzenie i opublikowanie na stronie internetowej planu działania

 

Do dnia

30.11.2020r.

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

- architektonicznym,

- cyfrowym,

- informacyjno-komunikacyjnym

 

 

 

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej informacji adresowanych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy.

 

 

 

Cały okres

4.

Dokonanie oceny pod kątem dostosowania obiektów administracyjnych do minimalnych wymagań dotyczących dostępności oraz sporządzenie deklaracji dostępności.

 

 

Koordynator

Sporządzenie deklaracji  dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z art. 6 ustawy.

 

 

Do dnia 31.12.2020r.

5

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

 

 

 

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej DPS w Nowogrodźcu informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

 

 

Do dnia 31.12.2020r.

6.

Monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie adresów stron internetowych do instytucji realizujących bezpośrednio zadania wynikające z ustawy.

 

 

 

 

Koordynator

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

 

 

 

 

Cały okres

7.

Zebranie danych potrzebnych do sporządzenia raportu o stanie dostępności

 

Koordynator

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

Do dnia 31.03.2021r.

8.

Sporządzenie i publikacja raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Koordynator

Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwszy raport do dnia 31.03.2021r. Kolejne, zgodnie z ustawą co 4 lata

 

Iwona Tur

Kierownik DPS