Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Cele i zakres usług

CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu  i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających oraz umożliwia  korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom powinny uwzględnić w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

4. Dom może świadczyć usługi dla osób w nim nie zamieszkujących.

5. W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze socjalnej.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2020-05-19 14:46 przez:
Opublikowano: 2020-05-19 15:10 przez:
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
Odwiedziny: 2523

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.