Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu - Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

 

 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019r. poz. 1696 z póź. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Zakres działania

Realizujący zadanie wynikające z art. 6 ustawy

 

 

Sposób realizacji

 

 

Termin

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Koordynator

Zamieszczenie informacji i danych kontaktowych koordynatora na stronie internetowej DPS Nowogrodziec

 

Do dnia

30.09.2020r.

2.

Opracowanie i publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator

Sporządzenie i opublikowanie na stronie internetowej planu działania

 

Do dnia

30.11.2020r.

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

- architektonicznym,

- cyfrowym,

- informacyjno-komunikacyjnym

 

 

 

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej informacji adresowanych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy.

 

 

 

Cały okres

4.

Dokonanie oceny pod kątem dostosowania obiektów administracyjnych do minimalnych wymagań dotyczących dostępności oraz sporządzenie deklaracji dostępności.

 

 

Koordynator

Sporządzenie deklaracji  dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z art. 6 ustawy.

 

 

Do dnia 31.12.2020r.

5

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

 

 

 

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej DPS w Nowogrodźcu informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

 

 

Do dnia 31.12.2020r.

6.

Monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnianie adresów stron internetowych do instytucji realizujących bezpośrednio zadania wynikające z ustawy.

 

 

 

 

Koordynator

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

 

 

 

 

Cały okres

7.

Zebranie danych potrzebnych do sporządzenia raportu o stanie dostępności

 

Koordynator

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

Do dnia 31.03.2021r.

8.

Sporządzenie i publikacja raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Koordynator

Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwszy raport do dnia 31.03.2021r. Kolejne, zgodnie z ustawą co 4 lata

 

Iwona Tur

Kierownik DPS

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-08 15:00przez:
Opublikowano:2021-03-26 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
Odwiedziny:186

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.
  • Krajowa Izba Domów Opieki KIDO - Domy pomocy i opieki dla seniora


  • Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO - Logo - Domy opieki dla seniorów