Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści niedostępne - brak tagów przy plikach .jpg

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Tur.
 • E-mail: i.tur@nowogrodziec.pl
 • Telefon: 512 728 015

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
 • Adres: ul. Cicha 4
  59-730 Nowogrodziec
 • E-mail: dps@nowogrodziec.pl
 • Telefon: 512 728 015

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy budynku,

- przy schodach do budynku znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich,

- dla osób na wózkach dostępne są wszystkie piętra, gdyż budynek posiada windy,

- brak barier poziomych i pionowych

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-08 14:56przez:
Opublikowano:2021-04-19 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
Odwiedziny:183

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.
 • Krajowa Izba Domów Opieki KIDO - Domy pomocy i opieki dla seniora


 • Krajowy Rejestr Domów Opieki KRDO - Logo - Domy opieki dla seniorów